D-Rakennekosteus
Ser­ti­fioi­tu kosteuden mit­taa­ja ja lämpökuvaaja – Helsinki, Espoo ja Vantaa

Mitä eroa on kos­teus­kar­toi­tuk­sel­la ja kosteusmittauksella? 

Miten kuntotarkastus ja kuntotutkimus eroavat toisistaan? 

 

Kosteuskartoitus:

 • Suuntaa antava pintakosteusmittaus pinta-anturilla
 • Rakenteita rikkomaton
 • Tehdään yleensä ns. märkätiloissa, vesipisteellisissä tiloissa
 • Tehdään aina ensin ennen kosteusmittausta
 • Raportti kuvin


Kosteusmittaus:

 • Tehdään kosteuskartoituksen perusteella
 • Tarkka ja syvälle rakenteisiin ulottuva
 • Pinnan läpi poraamalla tai rakenteen taustapuolelta
 • Kun epäillään kosteusvauriota, esim. sisäilmaongelman perusteella
 • Tarvittaessa saadaan selville kosteuden siirtymissuunta, kosteusjakauma
 • Tehdään osana kuntotutkimusta
 • Raportti (Sisältää valokuvat, suhteellinen kosteus RH %, sisä-/ulkolämpötilat, absoluuttinen kosteus g/m3)

 

Kuntotarkastus:

 • Liittyy useimmiten asuntokauppaan
 • Aistinvaraiset havainnot
 • Kosteuskartoitus pintoja rikkomatta (tarvittaessa kosteusmittaus porarei'istä, kevyistä rakenteista)
 • Kuntotarkastuksessa tulee ilmi kuntotutkimuksen tarve

Kuntotutkimus:

 • Liittyy useimmiten jo havaittuun ongelmaan, kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen, tai ra­ken­nusu­ra­koit­si­joi­den tarpeisiin selvittää betonivalun riittävä kuivumisaste
 • Materiaalinäytteet ja rakenneavaukset tarvittaessa
 • Porausmittaus, näytepala- ja viiltomittaus mahdollisen kosteusongelman selvittämiseksi
Kysy lisää ja pyydä tarjousKos­teus­kar­toi­tus pinta-anturilla


Kartoitamme kos­teu­de­no­soit­ti­mel­la kosteuden tehokkaasti laajoiltakin aloilta, kun on kosteusepäily.

Nopea kosteusanturi eri ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lien (betoni, kevytbetoni, tiili jne.) kosteusasteiden ja kosteuserojen toteamiseen etenkin kosteatiloissa (pesu- ja kylpyhuone, sauna, kodinhoitohuone, wc:t yms.)

Edut:

 • Nopea tulos kaikista eri materiaaleista, jopa 70mm syvyyteen
 • Hyvin herkkä; käytetään suhteellisen kosteuden mittauksen rinnalla betoni- ja ns. kovissa rakenteissa
 • Kosteus usein havaittavissa jopa laatoituksen tai muovimattokerroksen läpi
 • Ei porattavien reikien tarvetta

Huomioon otettavaa:

 • Ei suoraa lukemavertailua eri tiheyksisten rakennemateriaalien välillä
 • Ei antistaattisille muovimatoille
Kysy lisää ja pyydä tarjousKos­teus­kar­toi­tus läm­pö­ka­me­ral­la


Lämpökamerakuvaus on hyvä apu kos­teus­kar­toi­tuk­ses­sa ja vesivahingoissa.

Kastuneet eristeet voidaan tietyin edellytyksin löytää lämpökameralla. Sen avulla voidaan myös tarvittaessa tehdä kosteusmittausreikä oikeaan paikkaan lämpövastusta tai –putkea rikkomatta.


Kysy lisää ja pyydä tarjous